Tungels Pudlar

Mottagare av Svenska Pudelklubbens Förtjänsttecken 2015
 

 

Är det kopplingstvång eller inte? Många vi möter i skogen verkar tro att hundar alltid måste vara i koppel överallt. Men så här är det i Täby Kommun och i de flesta andra kommuner i Sverige (saxat från Täby Kommuns hemsida):

"Hundar får vara lösa i skogsområden utanför detaljplanelagt område (gäller ej Rönninge by, Skavlöten eller Stolpaskogen där det råder koppeltvång) men under perioden 1 mars till 20 augusti ska hunden hållas under extra tillsyn så att den hindras att löpa lös i marker där det finns vilt. Här gäller jaktlagen. Syftet är att skydda de vilda djuren under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. Detta innebär att hunden alltid ska vara kopplad och där utsläppt flexikoppel kan vara för långt för att ha full kontroll över hunden. Undantag är extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under den här perioden. Under övrig tid av året gäller även full kontroll och hunden måste hållas under sådan tillsyn att den hindras från att driva och förfölja vilt.".

Det förutsätts självklart att man har kontroll på sin hund och inte låter den springa utom synhåll, inte heller rusa fram för att hälsa på främmande människor! Fast det är ju inte alltid så lätt...

 

Copyright © Annika Tungel, Tungels Pudlar 2000
2016-12-11